შპს "საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ" (152)
სასწავლო წელი
აკრედიტებული
დაფინანსება
ქალაქი
მიმართულება
დარგი/სპეციალობა
ფაკულტეტი
კრედიტების რაოდენობა
სწავლების ენა
0