დარგი/სპეციალობა
წლიური გადასახადი
კრედიტები
ადგილების რაოდენობა
დაფინანსება
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. კომპ. ზღვ.
ქართ. ენა და ლიტ.
ზოგადი უნარები
უცხო ენები
ინგლისური
რუსული
გერმანული
ფრანგული
მათემატიკა
ისტორია
გეოგრაფია
ლიტერატურა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
შემოქმედებითი ტური
საგანი
ქართ. ენა და ლიტ.
ზოგადი უნარები
უცხო ენები
ინგლისური
რუსული
გერმანული
ფრანგული
მათემატიკა
ისტორია
გეოგრაფია
ლიტერატურა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
შემოქმედებითი ტური
0